Sierpień 2023
Udostępnij:

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” 2023


Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło tegoroczną edycję naboru wniosków w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,

2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,

3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,

4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

 

– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 000,00 zł.

Nabór wniosków do programu będzie odbywał się w terminie od dnia 9 października 2023 r. od godziny 08.00 do dnia 10 listopada 2023 r. do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MEIN.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR