Projekty realizowane

 

 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Oś III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju


Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

Oś Priorytetowa 10 - Wiedza i Kompetencje


 Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020


 Działanie 4.1

 Działanie 4.4

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020


 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020


 

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG


 

GOSPOSTRATEG - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”


 

 

Program Lider


 

TANGO


 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


 

Horyzont 2020


 

Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


 

Program LIFE


 

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021


 

Visegrad Fund


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR