Umowy konsorcjum – zabezpieczenie interesów finansowych URK

Zarządzenie Rektora nr 55/2022 z 31 maja 2022r. ws. zabezpieczenia interesów finansowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w umowach konsorcjum w ramach projektów B+R 

 

Zasady postępowania ws. zabezpieczeń finansowych w umowach konsorcjum zawieranych w celu realizacji projektów B+R.

 

1. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 55/2022 z 31 maja 2022r. ws. zabezpieczenia interesów finansowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w umowach konsorcjum w ramach projektów B+R należy wskazać, którą formę gwarancji prawidłowego wykonania umowy wybiera Lider/Partner projektu będący podmiotem niepublicznym.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą powodować wyłączenie z obowiązku zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy konsorcjum zgodnie z paragrafem 2 ww. Zarządzenia należy w celu uzyskania zgody na wyłączenie złożyć pismo do JM Rektora.

  • Przedmiotowe pismo składane jest przez kierownika/koordynatora projektu na URK wyłącznie w systemie EZD i przekazywane do Dyrektora Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów - Urszuli Jabłońskiej-Korta.
  • Po uzupełnieniu opinii CAWP, pismo zostaje przekazane do Biura Rektora. Po otrzymaniu decyzji JM Rektora pismo zostaje przekazane w systemie EZD do Zespołu Radców Prawnych oraz do wiadomości kierownika projektu na URK.
  • Umowa konsorcjum jest procedowana zgodnie z dokumentem „Zasady zawierania umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” stanowiącym  załącznik nr 1 do Zarządzeniem nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 stycznia 2022 roku.

Poniżej przedstawiamy przykładowe okoliczności jakie można wskazać w przypadku wnioskowania o zwolnienie:

  • kilkuletnia udokumentowana współpraca badawcza lub dydaktyczna z przedsiębiorcą,
  •  realizacja badań zamawianych (należy podać lata realizacji oraz kwoty poszczególnych badań),
  • współpraca przy realizacji projektu badawczego.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR