Projekty zakończone

 

 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020


 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Działanie 3.3 Międzynarodowe Programy Kształcenia

Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020


 

Horyzont 2020


 

Visegrad Fund


 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013


 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013


 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013


 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
na lata 2006 - 2008


 

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG


 

Program Badań Stosowanych


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


 

Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020


 

Lider


 

TANGO


 

GOSPOSTRATEG - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”


 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

Oś Priorytetowa 10 - Wiedza i Kompetencje


Horyzont Europa


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR