Kontakt

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
al. Mickiewicza 21, pok. 4 
31-120 Kraków
e-mail: cawp@urk.edu.pl


Dyrektor CAWP 
— mgr inż. Urszula Jabłońska-Korta 
tel. 12 662 42 78 
e-mail: u.jablonska@urk.edu.pl


Sekretariat — mgr Barbara Głąb
tel. 12 662 41 94 
e-mail: cawp@urk.edu.pl    

 

Zespół Projektów Dydaktyczno-Szkoleniowych

mgr inż. Magdalena Gargul 
tel. 12 662 42 00 
e-mail: magdalena.gargul@urk.edu.pl

inż. Joanna Goszczyńska
tel. 12 662 44 25 
e-mail: joanna.goszczynska@urk.edu.pl

mgr inż. Magdalena Jędryczka
tel. 12 662 42 00
e-mail: magdalena.jedryczka@urk.edu.pl

mgr Agnieszka Kapczyńska-Pacześ 
tel. 12 662 44 25 
e-mail: a.paczes@urk.edu.pl

mgr inż. Angelika Kołodziej 
tel. 12 662 42 00 
e-mail: angelika.kolodziej@urk.edu.pl

mgr inż. Joanna Pasek 
tel. 12 662 42 00 
e-mail: joanna.pasek@urk.edu.pl

mgr inż. Paulina Synowiec
tel. 12 662 44 25 
e-mail: paulina.synowiec@urk.edu.pl

mgr inż. Patrycja Zając
tel. 12 662 41 98
e-mail: patrycja.zajac@urk.edu.pl

 

Zespół Projektów Badawczo-Rozwojowych

Kierownik — mgr Katarzyna Wójcik
tel. 12 662 44 08
e-mail: katarzyna.wojcik@urk.edu.pl

mgr inż. Sylwia Czerniejewska
tel. 12 662 48 54 
e-mail: s.czerniejewska@urk.edu.pl 

mgr Barbara Głąb
tel. 12 662 41 94 
e-mail: barbara.glab@urk.edu.pl 
 


m
gr inż. Beata Jop
tel.  12 662 42 53
e-mail: beata.jop@urk.edu.pl

dr inż. Marcin Kobuszewski
tel. 12 662 42 53
e-mail: marcin.kobuszewski@urk.edu.pl

mgr Karolina Kornecka-Kupiec
tel. 12 662 48 54
e-mail: karolina.kornecka@urk.edu.pl

mgr inż. Sylwia Kucharska
tel. 12 662 42 95
e-mail: sylwia.kucharska@urk.edu.pl

mgr Joanna Najder
tel. 12 662 48 54
e-mail: joanna.najder@urk.edu.pl

dr inż. Patrycja Rajtar
tel. 12 662 48 54
e-mail: patrycja.rajtar@urk.edu.pl

Joanna Sułkowska-Nyikó
tel. 12 662 41 98
e-mail: Joanna.Sulkowska-Nyiko@urk.edu.pl

mgr Sylwia Wróbel
tel. 12 662 41 98
e-mail: sylwia.wrobel@urk.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR