Przetargi / Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru Wykonawcy, który podejmie  się  realizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Winogrodnictwo i enologia z przedmiotu „Praktikum II (enologiczne – winiarnia) w wymiarze 15 godzin w semestrze letnim (2019/2020) oraz 15 godzin w semestrze zimowym (2020/2021). 

Zapytanie ofertowe


 Informacja o opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu pn. Dostawa, wdrożenie i utrzymanie pilotażu nowoczesnego systemu informatycznego oraz modernizacja i rozbudowa funkcjonalności aplikacji mobilnej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, prowadzonym w ramach projektu : Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

W dniu 18.02.2020 r. opublikowano postępowanie przetargowe pn. Dostawa, wdrożenie i utrzymanie pilotażu nowoczesnego systemu informatycznego oraz modernizacja i rozbudowa funkcjonalności aplikacji mobilnej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prowadzone w  ramach projektu: Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami i terminem składania ofert  jest dostępne pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,1729304,dostawa-wdrozenie-i-utrzymanie-pilotazu-nowoczesnego-systemu-informatycznego-oraz-modernizacja-i-roz.html

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2017 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR