Zasady angażowania firm konsultingowych

Współpraca jednostek URK z firmami konsultingowymi w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z usług firm konsultingowych w zakresie opracowywania  wniosków o dofinansowanie lub skorzystania z odpłatnej usługi doradztwa w powyższym zakresie konieczne jest wyłonienie wykonawcy usługi w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z procedurą obowiązującą na URK należy przed dokonaniem wyboru wykonawcy dokonać następujących czynności:

1. Ustalić wartość zamówienia obejmującą całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy wraz z tzw. „success fee” bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. Ustalenia tego należy dokonać w oparciu o oferty cenowe innych wykonawców funkcjonujących na rynku relewantnym.

2. Złożyć w systemie DZP URK wniosek o udzielenie zamówienia publicznego zawierający notatkę z przeprowadzonego szacowania wartości. W przypadku braku środków w Planie zamówień publicznych, wniosek winien być złożony w trybie korekty do Planu.

3. W systemie DZP URK należy dołączyć do składanego wniosku o udzielenie zamówienia publicznego pismo wraz z uzasadnieniem wskazującym czy przedmiotem zamówienia będą usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

4. Dokonać wyboru wykonawcy usługi zgodnie ze wskazaną we wniosku przez Kierownika Działu Zamówień Publicznych procedurą.

5. Po przeprowadzeniu procedury na wybór firmy konsultingowej i przed rozpoczęciem prac nad wnioskiem należy podpisać umowę na realizację usługi.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR