Włączanie aspektu płci do projektów

Praktyczne informacje na temat włączania wymiaru płci jako elementu opracowania projektów i ofert na realizację usług badawczych na zlecenie podmiotów zewnętrznych

 

 Wnioskodawczynie i wnioskodawcy grantów oraz projektów badawczych (w tym badań zamawianych), zarówno krajowych, jaki międzynarodowych, powinni wziąć pod uwagę kwestię równości kobiet i mężczyzn.

 

 Propozycje uwzględnienia wymiaru płci w opracowywanych wnioskach o dofinansowanie oraz ofertach na realizację usług badawczych:

1. Uwzględnienie kryterium płci przy analizie problemu badawczego, doborze wskaźników, a także reagowaniu na zidentyfikowane bariery.

2. Włączenie wymiaru płci do badań naukowych i innowacji pod względem doskonałości, kreatywności i możliwości naukowych, a także praktycznych rozwiązań stosowanych w życiu codziennym.

3. Zróżnicowanie płciowe zespołu projektowego – należy zadbać o równowagę płci zwłaszcza zalecane jest tam, gdzie tworzą się zespoły podejmujące decyzje w projekcie lub mające wpływ na jego przebieg (rady, komitety, komisje itp.).

4. Decyzje dotyczące podziału działań w projekcie zapadają na oficjalnych, służbowych spotkaniach i są poddawane do wiadomości wszystkich zainteresowanych.

5. Używanie języka wrażliwego na płeć w działaniach projektowych oraz w dokumentacji projektowej. Język wrażliwy na płeć to język uwzględniający przedstawicieli obu płci, np. używanie w dokumentacji określenia uczestnik/uczestniczka, naukowiec/naukowczyni.

6. Podział zadań związany z przestrzeganiem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

7. Organizacja pracy zespołu projektowego umożliwiająca godzenie życia zawodowego z prywatnym – np. elastyczne formy lub godziny pracy.

8. Równe wynagradzanie za pełnienie tych samym obowiązków w ramach realizowanych działań projektowych zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników i pracowniczek URK.

9. Udział członkiń i członków zespołów projektowych w szkoleniach dotyczących mobbingu, dyskryminacji, równego traktowania.

10. Wykorzystywanie w promocji projektu niestereotypowych wizerunków kobiety i mężczyzny – przedstawianie kobiet i mężczyzn nie tylko w typowych rolach kojarzonych z określoną płcią.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR